Yem Karma MakinasıDikey Yem Karma Makinası

Yem Karma Makinası, Saman ile diğer yemlerin uygun miktarda karıştırılması için kullanılan bir makinadır.

Yem Karma Makinaları, kullanım amacı itibari ile belirli bir sayıdan itibaren hayvanı bulunan çiftçiler için neredeyse vazgeçilmez bir üründür. Başlangıçta birkaç tane süt ya da besi hayvanı bulunan üreticiler için kesif yemlerle samanı karıştırmak sorun olmazken, hayvan sayısı yükseldikçe yemlerin karıştırılması, hele hele homojen karışım tabir edilen, karışıma giren yemlerin tam olarak birbirine karışması neredeyse imkansız hale gelmektedir.
Yem Karma Makinası kullanmayan çiftçiler bu konuda büyük sıkıntı çekmekte, homojen karışım elde edilemediği için, hayvanların bir kısmı kesif yemle beslenirken bir kısım hayvanlar da sadece samanla beslenmek durumunda kalmaktadır.

Böyle bir durumda da çiftçilerin imdanına yem karma makinaları yetişmektedir.Nasıl bir yem karma makinası almalıyım?


Yem Karma Makinası satın almadan önce, mevcut hayvan sayınıza uygun doğru kapasiteyi belirlemelisiniz.

Örnek Yem Karma Makinaları Fotoğrafları